Kdo jsem?

Křestní jméno
Jiří

Biřmovací jméno
Jan Křtitel

Řádové jméno (III. řád sv. Dominika)
Tomáš (Akvinský)

Povolání
ženatý (2 děti)

Vzdělání
- maturita v oboru knihovní a informační služby
- dokončené magisterské studium (titul Mgr.) - obor vědecké informace a knihovnictví (MU Brno),
- nedokončené doktorské studium oboru Estetika (MU Brno),
- státní rigorózní zkouška (titul PhDr.) v oboru Informační studia a knihovnictví,
- probíhající doktorské studium oboru knihovní a informační věda (UK Bratislava)

Zaměstnání
- knihovník-specialista (MU Brno)

 Projekty
- hlavní řešitel projektu GA ČR č. 406/09/0374,
- spolupracovník projektu ESF Inovace dokumentových formátů,
- odborný poradce projektu bezbariérová.knihovna.cz

Odborné zájmy
- metafyzické a epistemologické předpoklady informační vědy,
- teoretická informační věda,
- zprostředkování informací osobám se smyslovým postižením,
- teorie katalogizace

Pedagogická činnost
- pro Seminář estetiky MU (Seminář k dějinám estetiky),
- pro KISK MU (Sémiotika, Sémantické aspekty katalogizace)

 Odborné publikace
- 2 monografie,
- 7 článků v odborných recenzovaných časopisech,
- 2 kapitoly v monografiích,
- 9 příspěvků v konferenčních sbornících

 Aktivity
- šéfredaktor časopisu Bonum, Verum, Pulchrum (2008-2009)
- zástupce šéfredaktora časopisu Duše a hvězdy (2009-dosud)
- spolupracovník časopisu Te Deum (2006-dosud)
- provozovatel blogů Dobro, Pravda, Krása a Magnus error

Kontakt
Jiří Stodola, Brno
tel.: 776 082 288
e-mail: jjstodola@seznam.cz