čtvrtek 14. dubna 2011

Ateismus není víra

Ačkoliv se Michal Hanko často setkává s tvrzením, že ateismus je stejná víra jako třeba křesťanství, ubezpečuji ho, že souhlasím s jeho názorem, že ateismus žádná víra není. Proč?

Nejprve, co je víra. Víra je zprostředkované vědění. Vědění je jistá znalost. Znalost je zdůvodněné pravdivé přesvědčení. Jistota je dvojího druhu - apodiktická (nemůže platit opak) a morální (pravděpodobná). Opakem jistoty je mínění, které připouští možnost platnosti opačné teze. Znalost je tedy takové přesvědčení, o jehož pravdivosti můžeme mít apodiktickou nebo přinejmenším morální jistotu. Ke znalostem dospíváme dvojí cestou. Buď přímo nebo nepřímo. Přímá znalost vzniká evidencí - smyslovou či rozumovou. Vím, že tráva je zelená, protože jsem ji viděl. Nepřímá znalost vzniká na základě sdělení svědka. Abychom mohli svědku věřit je třeba jej rozpoznat jako důvěryhodného. Obsah této znalosti se nazývá vírou. Ježíš Kristus projevoval Božskou moc. Neviděl jsem to. Vím to na základě spolehlivého důvěryhodného svědectví Evangelií. Ergo: věřím tomu (mám o tom jistou zprostředkovanou znalost). Nejisté či přímo nepravdivé přesvědčení vírou není.

Ateismus není víra proto, že jde o nepravdivé přesvědčení. Vzniká na základě nesprávných úvah (omyl přímý) či na základě přitakání svědectví, které je nedůvěryhodné a nepravdivé. Ateismus není víra, ale nevěra.

6 komentářů:

 1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 2. Teď ještě zbývá ukázat, že evangelia jsou tak spolehlivé a důvěryhodné dokumenty, že lze brát vážně jejich výpověď o tom, že byl na Zemi seslán Boží syn, konal zázraky a vstal z mrtvých.

  Pro začátek by stačilo třeba jenom to, aby o těch nejklíčovějších událostech referovala evangelia konzistentně.

  Ale jak je máme brát vážně, když např. o snad největším zázraku, Lazarově vzkříšení, Synoptici zcela mlčí? Proč naopak Jan mlčí o transfiguraci na hoře - když právě on jí měl být přítomen? Proč se evangelisté tak liší v popisu procesu s Ježíšem? (Neshodují se např. na tom, zda byl Ježíš poslán za Herodem, nebo ne)

  Vážně jsou tyto dokumenty TAK EXTRÉMNĚ důvěryhodné, aby byly shledány jako postačující svědectví o tom, že na Zemi byl seslán Boží syn?

  Co si myslíte o výroku Carla Sagana "Extraordinary claims require extraordinary evidence"?

  Vážně je za těchto okolností tak nepochopitelné stanovisko, tyto dokumenty za AŽ TAK věrohodné nepovažovat?

  OdpovědětVymazat
 3. Co je jádrem evangelií?
  Vzkříšení Lazarovo, proměnění na hoře, Kristovo setkání s Herodem?
  Není to náhodou něco úplně jiného? Něco, v čem se všichni evangelisté shodují?
  To je váš problém - nimráte se v podstatě v maličkostech, nikterak podstatných pro Kristovu "misi" mezi námi - vykoupit nás z hříchů, moci ďábla, navrátit nám život, spásu.
  A proč se v tom nimráte? Protože nejste katolík a jelikož tedy nejste věřící, podstata vám uniká.
  Je to prosté pro toho, kdo chce.
  Evangelia skutečně nejsou Dějiny aramejsky mluvícíh národů od starověkého Jonsona. Jsou to dějiny Spásy.

  OdpovědětVymazat
 4. Ale právě ty maličkosti jsou důležité. Právě z těch maličkostí se pozná, jestli něco je a není pravda.

  "jelikož tedy nejste věřící, podstata vám uniká"
  Toto jsou typické argumenty věřících - místo aby to vysvětlili, tak řeknou - nejste věřící - to nechpete a mlžíte .)

  Existuje ještě hromada dalších svatých knih, co do bible zanesena nebyla. A tuto cenzuru udělali jen lidé a ti chybují a upravují to dle svého svědomi a mínění. Takže této scifi jako racionální člověk nemůžu věřit.

  OdpovědětVymazat
 5. Víra není "zprostředkované vědění". Víra je "apriorita vůle". Apriorita je v tom, že víra nemá jinou příčinu než svobodné rozhodnutí. Člověk věří proto, že se tak svobodně rozhodnul, z žádného jiného důvodu. "Belief is a tool for achieving effects".

  OdpovědětVymazat
 6. Mephisto, Foxikk: skvele postrehy ;-)

  OdpovědětVymazat