úterý 5. dubna 2011

Bible a věda

Na stránkách Bůh není (che) je zmatený článek, který vypočítává, jaké vědecké omyly obsahuje Bible. Článek končí slovy.
Taková a další vědecká moudra můžeme nalézt v bibli. Tyto chyby dokládají, že Bibli psali jen lidé, se svými tehdejšími vědomostmi bez pomoci jakékoliv vševědoucí dokonalé bytosti jménem Bůh (Nechal by snad Bůh ve své nejdůležitější knize omyly?).
Odpovídám:

  1. nejedná se o omyly, ale o způsob popisu světa, který odpovídá předvědeckému poznání,
  2. zatímco vědecký obraz světa se stále mění, aktualizuje, co je dnes vědeckou pravdou, je zítra omyl (schválně je Slunce středem vesmíru, jak si myslel Koperník a Galileo?), předvědecké, intuitivní poznání je stále stejné (stále se nám jeví, že Slunce putuje po obloze, že Měsíc září),
  3. proto je jazyk předvědecké zkušenosti zcela univerzální a pro Bibli nejlepší,
  4. ano, Bůh klidně ponechá v Bibli informace, které ve světle určité fáze vědeckého poznání mohou jevit jako omyly, v jiné fázi mohou být považovány za dobrý metaforický popis skutečnosti, ale v každém případě odpovídají předvědeckému uchopování světa člověkem,
  5. Bůh v Bibli neponechává žádné omyly, které se týkají základního obrazu světa a místa člověka v něm, Bible neobsahuje žádné omyly metafyzické, antropologické a teologické.

Žádné komentáře:

Okomentovat