středa 9. března 2011

Filosofie a věda

Filip Tvrdý referuje o článku, ve kterém se autor zabývá vztahem filosofie a vědy.

V posledních desetiletích ale naštěstí začalo znovu docházet k interdisciplinární spolupráci mezi filosofy a přírodními vědci, a to především v oborech počítačové vědy a evoluční biologie. Gale považuje za nejvíce žádoucí vyhlídku transformaci filosofie vědy do teorie vědy, která by nebyla pouze apriorní, ale i empirickou disciplínou.
Toto tvrzení nás vede k úvaze o tom, co vlastně znamená vznik empirických disciplín z filosofie. Tvrdého text svědčí o tom, že se pravděpodobně jako evolucionista domnívá, že speciální věda se vyvíjí z filosofie jako kupříkladu člověk z opice, přičemž představuje nový druh, který překonal starý a stal se na něm plně nezávislým. To je jedna varianta.

Druhou variantu přestavuje názor, že vznik nové disciplíny probíhá na základě předmětné a metodologické specializace v rámci nejobecnější vědy - filosofie. Vztah filosofie a speciální vědy můžeme tak přirovnat ke vztahu organismu a jednoho z orgánů, který v rámci organismu plní specifickou funkci. V takovém pojetí je speciální věda plně na filosofii závislá.

A nakonec může existovat třetí, kompromisní řešení, které vidí ve vztahu mezi filosofií a vědou vztah analogický vztahu mezi rodičem a potomkem. Filosofie vybavuje speciální vědy nezbytnou genetickou výbavou a předává jí cenné poznatky do života. Z počátku je speciální věda na filosofii velmi závislá, postupně se osamostatňuje, zcela nezávislá však na filosofii není nikdy, svůj původ nezapře a čas od času je nucena si k filosofii přijít pro cennou radu. Toto pojetí považuji za nejrozumnější.

Žádné komentáře:

Okomentovat