čtvrtek 24. března 2011

O racionalitě

Ačkoliv Filip Tvrdý píše, že "víra v nadpřirozeno vede k fatálnímu zatemnění racionálních schopností," jeho příklad ukazuje, že k tomu vede spíše slepá nenávist. Racionální člověk by pravděpodobně nebyl schopen vyslovit následující teze o sexualitě katolických kněží. Na jednom místě nacházíme tezi:

Nejprve jsem se domníval, že oním "pansexuálním boomem" míří Duka do vlastních řad a neskromně upozorňuje na pohlavní výkonnost katolických kněží při znásilňování dětských členů církve.
A jinde zase antitezi:
Arcibiskup Tomasi se stylizuje do role experta v oblasti sexuality, i když sám maximálně nakukuje do oken sousedů a webových prohlížečů. Je to úplně stejné, jako kdybych se já pokusil radit profesionálnímu mechanikovi, jak opravit karburátor.

Tak jakpak to je?

6 komentářů:

 1. Sleduji už delší dobu Váš blog a musím říct, že mě Vaše příspěvky baví. Vlastně jsem nejdříve našel Magnus Error a až pak Massive Error.
  To, co se mě líbí, je určitá intelektuální úroveň a otevřený prostor pro debatu, či přímo výzva ke konfrontaci s ateisty, či jinými postoji vůči teistům.
  Ale čím déle čtu, mám stále větší pocit, že mezi Vámi a Filipem Tvrdým vlastně rozdíl není. Tvrdý má napohled snadnější prostor a nástroje k vyjádření, protože „není limitován bohem“ (a právě proto si myslím, že Boha užije lépe) a Vy jste tak trochu limitován pravidly, ke kterým se hlásíte. Přesto máte oba určité intelektuální nároky a ty dělají oba Blogy velice čtivé. Já ale mezi řádky vidím (a tím se dostávám k Vašemu výpadu „O racionalitě“), že ten podstatný rozdíl mezi Vámi má (je to JENOM moje domněnka, samozřejmě) skoro Freudovský podtext. Na jednu stranu hledáte intelektem silně vyzbrojenou osobnost, která si dovolí s Vámi polemizovat, na druhou, je z Vás cítit určité napětí, které např. u FT není, protože nemá k udržování předepsané pózy důvod. Zde asi budete reagovat, a asi Vás bude zajímat, co jsem tím myslel…Neexistuje separace sexuality katolických kněží od sexuality „civilní“. Je to pořád sexualita lidská a to nevyjímaje praktiky, které jsou v našich končinách zpravidla morálně odsuzovány, dokonce i zákony souzeny. Osoba s vyšším intelektuálním prahem nemusí být zpravidla osoba s vysokým sociálním IQ, osoba, která užívá práv osob - společností považovaných za morální ikony - může a zákonitě je vystavována tlakům různé povahy. Zde se vracím k Freudovi. Myslím, že člověk, který dosáhne přesvědčení, že je nadán vyšším intelektem, má tendenci tuto schopnost vystavovat zkoušce. Pak je otázkou, co je odměnou za úspěšnou exhibici a naopak, jak se cítí člověk, který má pocit, že jeho intelekt nenachází žádné „bojiště“. V obou případech je aplikovatelná sexualita, jako přirozená výpustka, kterou fyzické tělo nabízí.

  OdpovědětVymazat
 2. Víte, já to mám se sexualitou poměrně jednoduché. Jsem ženatý a zplodil jsem již dvě krásné děti. Plození je nejvyšší forma vytváření, při níž se příčina rovná účinku. Bůh Otec plodí Boha Syna, člověk plodí člověka. Nižší formou je tvoření, kdy účinek je nižší než příčina - Bůh stvořil svět, člověk tvoří různé artefakty.
  A teď k tomu Freudovi, jelikož já nemám potíže s plozením, domnívám se, že má tvorba není náhražkou za ně.

  OdpovědětVymazat
 3. Mne nepřestane fascinovat snad asi hloupost pana Tvrdého.
  Ukázkový případ diletantství, fušerství, lenosti (?).
  Kdyby jen trošku promyslel své sentence do důsledku, musel by přece dojít ke zpovědní praxi. Ve zpovědi se lidé vyznávají i z hříchů proti šestému přikázání. Logicky jsou tedy kněží v tomto oboru odborníky nad jiné. Samozřejmě teoretickými.
  Jeho příměr s automechanikem je tedy ukázkovým příkladem buď výše zmiňovaného diletantství, nebo slaměného panáka.

  OdpovědětVymazat
 4. Pane, já se o tom nechci hádat, a nakonec, sexualita je i pro mě jednou z nejdiskrétnějších oblastí lidké existence. Proto se Vám hluboce omlouvám, jestli jsem urazil Vaši víru a přesvědčení v posvátnost aktu plození. Nicméně si nemůžu odpustit poznámku: sexualita je komplexnějším pojmem, než plození. Samozřejmě, vstupuji tím na pole jaksi konfliktu paradigmat. Můj svět připouští, že plození je součástí sexuality a modernita dokonce vyprodukovala člověka, který plození ani nehodlá dokonat. Ve Vašem světě je to zjednodušeně, ale docela jasně tak, jak jste napsal. Proto beru všechno, co jsem napsal zpět. V této věci nejde nalézt kompromisu. Mimochodem, taky mám dvě (krasné) děti a k těm Vašim Vám taky blahopřeji.

  OdpovědětVymazat
 5. Já myslím, že tu není důvod k nějakým hádkám. V mém světě existují konflikty (v nejširším slova smyslu), ale existuje jejich jednoduché řešení - protože vidím svět hierarchicky. Když Radim Brázna na závěr své habilitační práce napíše, že žádná morálka vlastně neexistuje, protože etika je vždy paradoxní (dobra jsou v konfliktu, který nemá řešení), tak to ukazuje na to, že nevidí (nebo nechce vidět hierarchii) hodnot. V systému, kde je třeba dát přednost dobru vyššího řádu před dobrem nižšího řádu, k takovýmto bezvýchodným situacím nedochází.

  Co se týká, Filipa Tvrdého, nemyslím si, že "nemá k udržování předepsané pózy důvod". Když použijeme toho Freuda, není takový masivní odpor vůči náboženství, odpor proti (podle něj) neexistujícím Bohu, docela dobře vysvětlitelný Oidipovským komplexem?

  OdpovědětVymazat
 6. @Jakub. Filip se dostává do typického rozporu empiristů. Na jedné straně si myslí, že člověk nemůže rozumět tomu, co si nevyzkouší (kněží a sexualita), na druhé straně věří empiricky nepozorovaným hypotézám (evoluce).

  OdpovědětVymazat