středa 2. března 2011

Magnus error poprvé

Shodou okolností jsem objevil blog o "filosofii, vědě a ateismu" s příznačným názvem Massive error, který provozuje asistent Katedry filozofie Univerzity Palackého Filip Tvrdý. Na blogu nás může udivit bezbřehá víra v přírodovědecké hypotézy spojená s pseudokritickou rétorikou nominalizující analytické filosofie okořeněná nenávistými výpady vůči náboženství, které svědčí o naprosté dezorientaci autora v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že analytičtí filosofové alespoň verbálně deklarují svoji otevřenost vůči filosofické argumentaci, pokusil jsem se nesměle některé články komentovat. Disputace se však nekonala. Naopak: Filip Tvrdý ukázal, že o některých věcech diskutovat nehodlá. Nehodlá diskutovat o kompetencích moderní přírodovědy zabývat se otázkou Boží existence, nehodlá diskutovat o platnosti evoluční teorie (bere ji jako evidentní fakt, což je u empirika poměrně překvapující), nehodlá zvážit, zda jsou metafyzické spekulace oprávněné a zda je sám neužívá. Ostatně můžeme na ilustraci vložit část diskuze, která proběhla pod článkem o empirickém výzkumu korelující víru v Boha s vírou v pohádkové bytosti.

Filip Tvrdý v článku píše:
Psychologicky se víra v monoteistického boha příliš neliší od víry v UFO, lochnesku, hejkala nebo účinnost nosorožčího rohu při léčbě impotence.
Namítám:
Filosoficky je to něco jiného. Existují dvě teze o příčině světa. Jedna soudí, že příčina je světu imanentní a se světem totožná (monisté, panteisté, ateisté). Jiní soudí, že je světu transcendentní (teisté).
Psychologicky může být přesvědčení o tom, že příčina je světu transcendentní podobná víře v bludičky (u lidí, co jsou náchylni věřit všemu možnému). Může být však i zcela racionálně motivovaná a být nepřímo úměrná problematičnosti teze příčiny světu imanentní (nekonečný regres příčin, sebeaktualizace toho, co je v potenci atd.).
K tomu zde: http://cirkev.wordpress.com/2009/12/09/ateismus-a-teismus-1-aneb-kdo-nese-bremeno-profil-nebo-duse-a-hvezdy/
Ale Filip tvrdý se do filosofie pouštět nehodlá:

Velice se omlouvám, ale nemůžete ode mě příliš očekávat, že bych četl příspěvky na blogu "Duše a hvězdy". Nemám na to čas a navíc nemám příliš zájem o dialog s věřícími, který podle mého názoru nikam nevede. Z osobní zkušenosti vím, že snaha filosoficky řešit vědecké otázky vede pouze k zatemnění diskuse; viz Vaše "sebeaktualizace toho, co je v potenci".
Chtěl jsem to přece jen ještě zkusit a upozornit jej na metodologický problém:

Máme tu metodologický problém. Otázka Boží existence je otázka filosofická. Pokud nepovažujete filosofii za vědu, pak tuto otázku nemůžete vědecky řešit. "Sebeaktualizace toho, co je v potenci" je problém, který je spojen s celou evoluční teorií, která je bytostně filosofická (podle Vás tedy snad i nevědecká). Dejme tomu, že se člověk vyvinul z opice. Opice je potencí vůči člověku. K aktualizaci potence může dojít jen prostřednictvím něčeho, co samo v aktu je. Dejme tomu, že v případě přechodu z opice v člověka to byly vnější podmínky. Když ovšem myslíte evoluci celého univerza ze singularity do dnešního stavu, kde máte aktualizující příčinu? Ateisté odpovídají, že je to svět sám, jenže ve stavu singularity je celé univerzum vůči současnému stavu v potenci. Máme tu sporné tvrzení, že to, co je vůči něčemu v potenci sebe sama aktualizuje, a tudíž v potenci není! Teisté koncipují příčinu mimo svět, která je absolutně aktuální (actus purus), které se obecně říká Bůh s velkým B.
A zdálo se, že se Filip chytá:

Stručně:

- "Otázka Boží existence je otázka filosofická." Proč?

- "Dejme tomu, že se člověk vyvinul z opice." Dejme tomu? :-D

- "Opice je potencí vůči člověku." Syntaktická i terminologická pseudověta.

- "K aktualizaci potence může dojít jen prostřednictvím něčeho, co samo v aktu je." Další metafyzická pseudověta, která nic nevypovídá, i když vypadá vážně bombasticky. Laik žasne, odborník se diví. Chápu ale, když člověk stráví tolik času s Tomášem Akvinským, tak ani nemůže myslet jednoduše.

Atd. atd. Kdybych žil ve středověku, jsem možná mírně pobaven; dnes ale takové scholastické ekvilibristiky vážně nemají smysl.
Tak jsem odpověděl:

- "Otázka Boží existence je otázka filosofická." Proč?
Protože filosofie je věda o prvních příčinách jsoucího. A první příčinou jsoucího je Bůh (transcendentní) nebo bůh (imanentní). Vy jste přesvědčen o existenci boha neosobního, boha, který je totožný se světem a jeho zákony. Já jsem přesvědčen o existenci Boha, který je vůči světu transcendentní. Obě dvě přesvědčení jsou filosofická.

- "Dejme tomu, že se člověk vyvinul z opice." Dejme tomu? :-D

Vy se smějete, když píšu dejme tomu, já se směji, když na mé dejme tomu odpovídáte smíchem. Jako empirik byste měl vědět, že přeměna opice v člověka nebyla pozorována. Je to filosofická koncepce, která má své kořeny v dynamickém monismu. Umožňuje lidem, kteří odmítají, že svět má příčinu mimo sebe, vysvětlit, jak se na světě objevily různé druhy (musím dodat, že jde o vysvětlení dosti chabé a násilné). Důvod, proč na tomto vysvětlení někteří lidé trvají je psychologický - nechtějí, aby bylo něco nad světem, a tedy i nad nimi. Koncepce, která počítá s tím, že svět byl stvořen, dokáže existenci druhů vysvětlit stejně dobře. Rozdíl je jen a jen v té příčině.

- "K aktualizaci potence může dojít jen prostřednictvím něčeho, co samo v aktu je." Další metafyzická pseudověta, která nic nevypovídá, i když vypadá vážně bombasticky. Laik žasne, odborník se diví. Chápu ale, když člověk stráví tolik času s Tomášem Akvinským, tak ani nemůže myslet jednoduše.

To je právě ten problém. Odmítáte v duchu pozitivismu metafyziku a dokud na tom budete trvat, tak Vás nijak nedovedu přesvědčit, že metafyzické úvahy jsou plně oprávněné a že bezrozporně odmítnout metafyziku nelze. Jen Vás mohu popíchnout k tomu, abyste se zamyslel, kolik Vašich tvrzení má empirický obsah (evoluce?) a zda takový obsah má samotné odmítnutí metafyziky. Či snad je tvrzení, že každý výrok musí mít empirický obsah samo empirické? Či je metafyzické?
Ale debata se nekonala:

Beru Váš dnešní projev v komentářích za nádhernou ukázku dříve řečeného: "Mnoho lidí zcela selhává při pochopení fungování okolního světa, a proto nacházejí útěchu v bludech nejrůznějšího druhu." Chtěl bych Vám tímto pogratulovat, protože jste se právě stal členem nepočetné skupiny návštěvníků tohoto blogu, jejichž názory budu zcela ignorovat - z důvodů zachování aspoň minimální argumentační úrovně. Diskutovat s Vámi by znamenalo dodávat punc legitimity Vašim blouznivým šílenostem, pro příště jim - prosím - dávejte průchod na stránkách k tomu určeným. Postěžujte si také někde v soukromí nad nesnášenlivostí militantních ateistů, kteří neusilují o vzájemný dialog s věřícími; velmi názorně jste demonstroval, že podobné pokusy jsou takřka vždy odsouzeny k neúspěchu. Zasmál jsem se, ale už mi to stačilo.
Spletl jsem se, žádná kritičnost, žádná schopnost přijímat argumenty, jen slepá víra, která nesnese zpochybnění. A to ještě víra tak zjevně mylná.

...parvus error in principio magnus est in fine... (Sv. Tomáš Akvinský, De ente et essentia)

Filipův omyl není malý, ale zatím je napravitelný. Doufám, že v něm nesetrvá. Zařídil jsem se podle Filipovy rady a založil jsem si tento blog.

3 komentáře:

  1. Blahopřeji. Bohužel nejsem filosof, abych s Vámi mohl diskutovat na odborné úrovni, nicméně thomism považuji stejně jako Filip Tvrdý za ontologii dovedenou ad absurdum – pouhá slova, jimiž lze „dokázat“ cokoliv.

    OdpovědětVymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

    OdpovědětVymazat
  3. Pan Tvrdý zjevně přestřelil. Jakožto filosof by měl být schopen sebereflexe a svá tvrzení racionálně zdůvodnit, namísto toho sám káže tu samou víru, proti které tak vehementně bojuje. Smutné.

    OdpovědětVymazat